Penetratie testen

Test uw netwerkinfrastructuur aan de hand van gerichte aanvallen.

We checken uw netwerk op de mogelijkheid om systemen daadwerkelijk over te nemen en administratieve permissies te bekomen. We doen dit aan de hand van gekende zwakheden of configuratie fouten.

We kijken na waar de zwakheden zitten in uw systemen, en die zwakheden gebruiken we om aan te vallen. Op deze manier simuleren we wat voor effecten een echte aanval heeft

We kunnen deze audits vanuit verschillende perspectieven uitvoeren: als ongeïnformeerde externe aanvaller, als zwak geïnformeerde interne medewerker, of als alwetende beheerder.   

Tijdens onze intensieve penetratie testen vergaren wij een aanzienlijke hoeveelheid aan informatie die wij later zullen bundelen in een zeer volledig rapport, met daarin een sectie voor de niet-technische stakeholders alsook een sectie voor technische verantwoordelijken. Het rapport bevat ook een sectie met onze aanbevelingen. 

Gezien software versies veranderen en systemen over tijd worden aangepast, raden wij aan regelmatige audits uit te voeren. Wij bieden hiervoor jaarlijkse contracten aan.